Stoelzle Częstochowa

Zakres prac:

Instalacje przemysłowe dla nowego pieca w tym:
– Instalacja wody przemysłowej
– Instalacja wody chłodzącej
– Instalacja chłodzenia powietrzem
– Instalacja próżni
– Instalacja gazu ziemnego: stacje główne i zasilanie odprężarek
Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie: rozdzielacze, orurowanie, zlewnie, armatura, skidy pomp, wymienniki ciepła, filtry, Instalacje sprężonego powietrza, próżni, wody przemysłowej, przeciwpożarowa i wody chłodzącej dla 5 maszyn formujących wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem:
– zbiorniki, reduktory ciśnienia, filtry, rurociągi, armatura, armatura, kolektory, oprzyrządowanie.Instalacje przemysłowe dla nowego pieca w tym:
– Instalacja wody przemysłowej
– Instalacja wody chłodzącej
– Instalacja chłodzenia powietrzem
– Instalacja próżni
– Instalacja gazu ziemnego: stacje główne i zasilanie odprężarek
Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie: rozdzielacze, orurowanie, zlewnie, armatura, skidy pomp, wymienniki ciepła, filtry, Instalacje sprężonego powietrza, próżni, wody przemysłowej, przeciwpożarowa i wody chłodzącej dla 5 maszyn formujących wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem:
– zbiorniki, reduktory ciśnienia, filtry, rurociągi, armatura, armatura, kolektory, oprzyrządowanie.